Author's posts

พิธีทอดกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑๐๐ ศูนย์การทหารราบ ประกอ …

Continue reading

พิธีสมโภชกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๖

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสมโภชกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวั …

Continue reading

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร …

Continue reading

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖

เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๖,เวลา ๑๔๓๐ ,พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร …

Continue reading

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๖๐๐ ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีห …

Continue reading

ศร. กิจกรรมการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ ๑๖ – ๒๙ ธ.ค. ๖๕, เวลา ๑๗๐๐) โดยมี ผบ.ศร. และผู้บังคับบัญชา ศร. หมุนเวียนเป็นประธานในพิธี !

พิธีทอดกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 1400 ศูนย์การทหารราบ ประกอ …

Continue reading

พิธีสมโภชกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสมโภชกฐิน ประจำปี 2565 ระหว่างวั …

Continue reading

งานกฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ขอเชิญชวนข้าราชการ กำลังพล …

Continue reading

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ ศร. และ นขต.ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีขอขมาลาอุปส …

Continue reading