การไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนีบมทหาร

การไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล ๕

คำอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาธรรม