กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

ขอเรียนเชิญ  ข้าราชการ กำลังพล ศร. และ นขต.ศร. ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ฯ ในวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 1000

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 62 24/01/2020 10:04 6 MB 2
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 62 15/01/2020 10:52 8 MB 11
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 62 07/11/2019 10:21 9 MB 52
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย. 62 15/01/2020 10:53 6 MB 8
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 62 01/10/2019 11:29 6 MB 59
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค.62 23/08/2019 10:01 15 MB 67
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 62 31/07/2019 14:26 11 MB 94
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 62 26/06/2019 11:05 9 MB 93
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย.62 16/05/2019 08:06 17 MB 94
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.62 23/04/2019 07:37 4 MB 100
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.62 07/03/2019 15:44 9 MB 168
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.62 25/02/2019 11:04 5 MB 219
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค.61 22/01/2019 15:12 11 MB 205
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย.61 19/12/2018 08:07 8 MB 222
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค.61 21/11/2018 12:13 10 MB 194
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.61 17/10/2018 07:29 8 MB 233
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค.61 19/09/2018 08:12 11 MB 225
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค.61 15/08/2018 09:52 11 MB 279

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำ …

Read more

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.ต.สุเทพ  นพวิง ผบ.ศร. ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ …

Read more