พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖

เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๖,เวลา ๑๔๓๐ ,พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร. ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณเบญจวรรณ พุทธอำนวย ประธาน สม.ทบ. สาขา ศร. ,ข้าราชการ กำลังพลและครอบครัว ศร.
ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖ ถวายแด่พระสงฆ์และวัด ในพื้นที่รอบค่ายธนะรัชต์ จำนวน ๑๒ วัด เพื่อสืบสานประเพณีและสร้างความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างหน่วยทหาร ชุมชน และวัดในพื้นที่รอบค่ายฯ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.