พิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ ศร. และ นขต.ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท

ของข้าราชการ ศร. และ นขต.ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

ณ ศาสนสถาน ศร.,  เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.