ศร. กิจกรรมการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ ๑๖ – ๒๙ ธ.ค. ๖๕, เวลา ๑๗๐๐) โดยมี ผบ.ศร. และผู้บังคับบัญชา ศร. หมุนเวียนเป็นประธานในพิธี !

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.