พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๖๐๐

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร. เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ พุทธอำนวย ประธาน สม.ทบ. สาขา ศร., คณะผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, กำลังพล, สมาชิก สม.ทบ. สาขา ศร. และครอบครัวชาวค่ายธนะรัชต์ ร่วมในพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดล่าง ค่ายธนะรัชต์

ทั้งนี้ ศร. กำหนดประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาฯ เพื่อมอบให้วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน ๑๒ วัด ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๔๓๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.