Category: กิจกรรมหน่วย

ศร. กิจกรรมการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ ๑๖ – ๒๙ ธ.ค. ๖๕, เวลา ๑๗๐๐) โดยมี ผบ.ศร. และผู้บังคับบัญชา ศร. หมุนเวียนเป็นประธานในพิธี !

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีหล่อเทียนพร …

Continue reading

ศูนย์การทหารราบ ถวายอุปถัมภ์บำรุง วัดลอยประดิษฐ์ (วัดในพื้นที่ จชต.)

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. อนุมัติเงินงบประมาณการก …

Continue reading