พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
ณ มณฑลพิธีตลาดล่าง ศร.,  เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.