ศูนย์การทหารราบ ถวายอุปถัมภ์บำรุง วัดลอยประดิษฐ์ (วัดในพื้นที่ จชต.)

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. อนุมัติเงินงบประมาณการกุศล ศร. จำนวน ๕๕,๐๐๐.-บาท ถวายอุปถัมภ์บำรุงวัดลอยประดิษฐ์ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ. ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ จชต. ที่ ทบ. และ ยศ.ทบ. ได้มอบให้ ศร. พิจารณาอุปถัมภ์บำรุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ จชต. ตามโอกาสอันควร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.