กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนฯ และกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การคบบัณฑิต”  โดยพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพตและเจ้าคณะอำเภอหัวหิน เป็นองค์แสดงธรรมฯ 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.