กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ

กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ ขอเสนอประภาพกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. ติวก่อนสอบธรรมศึกษา

๒. สอบธรรมศึกษา ณ วัดหนองตาแต้ม

๓. ธรรมทัศนศึกษา

๔. มอบของขวัญวันเด็ก

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.