กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

ขอเรียนเชิญ  ข้าราชการ กำลังพล ศร. และ นขต.ศร. ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ฯ ในวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 1000

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 63 08/01/2021 08:37 7 MB 71
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 63 08/01/2021 08:37 5 MB 61
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 63 26/11/2020 15:09 8 MB 91
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.63 26/11/2020 15:09 11 MB 114
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 63 16/09/2020 09:01 9 MB 146
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย.63 13/08/2020 15:23 3 MB 160
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.63 16/04/2020 13:15 10 MB 337
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.63 04/03/2020 09:23 8 MB 243
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.63 18/02/2020 12:03 12 MB 393
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 62 24/01/2020 10:04 6 MB 208
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 62 15/01/2020 10:52 8 MB 211
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 62 07/11/2019 10:21 9 MB 266
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย. 62 15/01/2020 10:53 6 MB 263
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 62 01/10/2019 11:29 6 MB 299
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค.62 23/08/2019 10:01 15 MB 286
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 62 31/07/2019 14:26 11 MB 291
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 62 26/06/2019 11:05 9 MB 280
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย.62 16/05/2019 08:06 17 MB 285
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.62 23/04/2019 07:37 4 MB 277
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.62 07/03/2019 15:44 9 MB 367
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.62 25/02/2019 11:04 5 MB 580

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำ …

Read more

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.ต.สุเทพ  นพวิง ผบ.ศร. ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ …

Read more