กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

**ธรรมะบรรยายในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมฯออนไลน์ ประจำเดือน พ.ย. ๖๕

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ต.ค. 65 18/11/2022 17:53 22 MB 10
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ก.ย. 65 17/10/2022 15:56 7 MB 44
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ส.ค. 65 06/09/2022 14:20 9 MB 102
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ก.ค. 65 03/08/2022 09:58 9 MB 73
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน มิ.ย. 65 06/07/2022 13:17 12 MB 76
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน พ.ค. 65 22/06/2022 15:33 6 MB 64
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน เม.ย. 65 18/07/2022 13:42 4 MB 57
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค. 65 07/04/2022 19:38 6 MB 121
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ. 65 02/03/2022 11:22 3 MB 104
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค. 65 31/03/2022 10:26 5 MB 87
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 64 26/01/2022 15:46 8 MB 110
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 64 26/01/2022 15:38 3 MB 110
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 64 26/01/2022 15:38 4 MB 107
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.64 06/10/2021 14:45 1 MB 224
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 64 06/10/2021 14:45 907 KB 315
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค. 64 06/10/2021 14:45 2 MB 263
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 64 14/07/2021 10:28 5 MB 250
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 64 14/07/2021 10:28 9 MB 420
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย. 64 14/07/2021 10:28 1 MB 307
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค. 64 27/04/2021 19:44 8 MB 517
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ. 64 27/04/2021 19:44 5 MB 339
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค. 64 27/04/2021 19:44 4 MB 432
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 63 08/01/2021 08:37 7 MB 455

พิธีทอดกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 1400 ศูนย์การทหารราบ ประกอ …

Read more

พิธีสมโภชกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสมโภชกฐิน ประจำปี 2565 ระหว่างวั …

Read more

งานกฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ขอเชิญชวนข้าราชการ กำลังพล …

Read more

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ ศร. และ นขต.ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีขอขมาลาอุปส …

Read more