กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

ขอเรียนเชิญ  ข้าราชการ กำลังพล ศร. และ นขต.ศร. ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ฯ ในวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 1000

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 64 14/07/2021 10:28 5 MB 5
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 64 14/07/2021 10:28 9 MB 8
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย. 64 14/07/2021 10:28 1 MB 12
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค. 64 27/04/2021 19:44 8 MB 104
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ. 64 27/04/2021 19:44 5 MB 100
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค. 64 27/04/2021 19:44 4 MB 97
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 63 08/01/2021 08:37 7 MB 141
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 63 08/01/2021 08:37 5 MB 114
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 63 26/11/2020 15:09 8 MB 143
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.63 26/11/2020 15:09 11 MB 179
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 63 16/09/2020 09:01 9 MB 207
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค.63 03/05/2021 09:44 12 MB 55
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย.63 13/08/2020 15:23 3 MB 212
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.63 16/04/2020 13:15 10 MB 413
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.63 04/03/2020 09:23 8 MB 300
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.63 18/02/2020 12:03 12 MB 466

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำ …

Read more

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.ต.สุเทพ  นพวิง ผบ.ศร. ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ …

Read more