กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

ขอเรียนเชิญ  ข้าราชการ กำลังพล ศร. และ นขต.ศร. ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ฯ ในวันที่ 29 พ.ค.62 เวลา 1000

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย.62 16/05/2019 08:06 17 MB 27
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.62 23/04/2019 07:37 4 MB 27
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.62 07/03/2019 15:44 9 MB 66
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.62 25/02/2019 11:04 5 MB 71
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค.61 22/01/2019 15:12 11 MB 93
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย.61 19/12/2018 08:07 8 MB 98
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค.61 21/11/2018 12:13 10 MB 100
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.61 17/10/2018 07:29 8 MB 125
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค.61 19/09/2018 08:12 11 MB 121
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค.61 15/08/2018 09:52 11 MB 167
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย.61 15/08/2018 09:52 3 MB 137
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค.61 14/06/2018 09:49 5 MB 219
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย.61 15/05/2018 12:49 3 MB 179
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค.61 24/04/2018 15:13 9 MB 133
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ.61 15/03/2018 14:03 6 MB 136
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค.61 05/03/2018 08:36 2 MB 236

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำ …

Read more

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.ต.สุเทพ  นพวิง ผบ.ศร. ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ …

Read more