กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

ขอเรียนเชิญ  ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ กำลังพล ศร. และ นขต.ศร.  (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ) และครอบครัว   เข้าร่วมกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์  บำเพ็ญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ ๙  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  กับทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ในวันพุธที่ ๒๖ ก.ค.๖๑  เวลา  ๑๐๐๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ฯ

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำ …

Read more

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.ต.สุเทพ  นพวิง ผบ.ศร. ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ …

Read more