กำหนดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

* บทสวดมนต์ ศร. pdf

**ธรรมะบรรยายในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมฯออนไลน์ ประจำเดือน ก.ย. ๖๖

รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน   ดูย้อนหลัง >>>>

File Date added File size Downloads
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 66 07/09/2023 13:47 11 MB 65
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค. 66 10/08/2023 19:14 10 MB 47
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 66 04/07/2023 14:40 18 MB 95
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 66 12/06/2023 14:32 12 MB 77
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย. 66 03/05/2023 11:31 10 MB 90
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค. 66 06/04/2023 19:31 10 MB 84
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ก.พ. 66 07/03/2023 14:52 17 MB 97
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ม.ค. 66 07/02/2023 11:27 18 MB 117
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ธ.ค. 65 05/01/2023 14:47 12 MB 143
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน พ.ย. 65 27/12/2022 10:24 10 MB 188
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ต.ค. 65 18/11/2022 17:53 22 MB 193
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ก.ย. 65 17/10/2022 15:56 7 MB 186
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ส.ค. 65 06/09/2022 14:20 9 MB 219
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน ก.ค. 65 03/08/2022 09:58 9 MB 191
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน มิ.ย. 65 06/07/2022 13:17 12 MB 195
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน พ.ค. 65 22/06/2022 15:33 6 MB 176
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจประจำเดือน เม.ย. 65 18/07/2022 13:42 4 MB 177
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มี.ค. 65 07/04/2022 19:38 6 MB 336
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.พ. 65 02/03/2022 11:22 3 MB 209
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ม.ค. 65 31/03/2022 10:26 5 MB 250
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ธ.ค. 64 26/01/2022 15:46 8 MB 215
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ย. 64 26/01/2022 15:38 3 MB 246
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ต.ค. 64 26/01/2022 15:38 4 MB 227
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ย.64 06/10/2021 14:45 1 MB 362
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ส.ค. 64 06/10/2021 14:45 907 KB 448
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน ก.ค. 64 06/10/2021 14:45 2 MB 383
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน มิ.ย. 64 14/07/2021 10:28 5 MB 363
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน พ.ค. 64 14/07/2021 10:28 9 MB 707
pdf รายงานการปฏิบัติภารกิจ ประจำเดือน เม.ย. 64 14/07/2021 10:28 1 MB 432

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร …

Read more

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีพรรษากาล ๒๕๖๖

เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๖,เวลา ๑๔๓๐ ,พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร …

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๖๐๐ ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีห …

Read more