ระเบียบ/คำสั่งต่างๆ

File Date added File size Downloads
pdf การจัดกองเกียรติสำหรับศพนายทหารนอกประจำการ 11/02/2022 10:07 639 KB 179
pdf ภาพประวัติการสร้างพระประจำกองทัพบก 06/03/2018 07:37 3 MB 2966
pdf กฎกระทรวง 06/03/2018 03:18 117 KB 2424
pdf การกรอกข้อมูลสถานภาพที่บูชาประจำหน่วย 06/03/2018 03:18 44 KB 923
pdf การเคารพ การจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 208 KB 625
pdf การจัดโต๊ะหมู่บูชา 06/03/2018 03:18 3 MB 2308
pdf การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 587 KB 17411
pdf การบำรุงรักษาพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 70 KB 1052
pdf การไหว้พระสวดมนต์ของทหารไทยมุสลิม 06/03/2018 03:18 65 KB 2664
pdf การไหว้พระสวดมนต์ทหาร 06/03/2018 03:18 236 KB 4224
pdf เกณฑ์การให้คะแนนประกวดสวดพระคาถาชินบัญชร นนส. เหล่า ร. 06/03/2018 03:18 93 KB 1866
pdf คำ สั่งการจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 258 KB 713
pdf ธูปเทียนแพ (1) 06/03/2018 03:18 77 KB 62574
pdf แบบประเมินการประกวด 06/03/2018 03:18 113 KB 1223
pdf เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 3 MB 13063
pdf วิธีปฏิบัติการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 291 KB 6774
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:18 340 KB 621
pdf หลักฐานการจ่ายพระพุทธสิงห์ชัยมงคล 06/03/2018 03:18 38 KB 843