พระพุทธสิงห์ชัยมงคล

ภาพประวัติการสร้างพระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระประจำกองทัพบก