คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 85
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 122
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 125
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 130
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 77
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 370
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 119
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 46
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 61
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 126
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 213
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 50
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 55
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 591