คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 627
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 856
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 758
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 595
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 549
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 2886
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 851
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 333
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 417
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 738
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 1417
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 357
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 418
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 3232