คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 433
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 552
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 512
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 405
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 376
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 2054
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 603
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 213
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 284
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 482
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 943
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 222
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 288
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 2173