คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 334
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 392
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 381
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 317
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 255
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 1583
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 463
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 156
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 233
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 378
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 727
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 160
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 212
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 1681