คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 34
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 28
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 30
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 39
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 23
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 55
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 27
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 17
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 27
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 24
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 33
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 20
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 21
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 78