คำกล่าว/คำบรวงสรวงในพิธี

File Date added File size Downloads
pdf คำกล่าวขอขมาลาอุปสมบท 06/03/2018 03:16 92 KB 1181
pdf คำกล่าวบวงสรวงจอมพลสฤษดิ์ 06/03/2018 03:16 87 KB 1514
pdf คำกล่าวบวงสรวงวันสถาปนา ศร. 06/03/2018 03:16 82 KB 1402
pdf คำกล่าวบวงสรางวันทหารราบ 06/03/2018 03:16 90 KB 1143
pdf คำกล่าวสักการะหลวงพ่อสุริยมุนี 06/03/2018 03:16 52 KB 1102
pdf คำถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ (2) 06/03/2018 03:16 84 KB 5132
pdf คำถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์นักรบโบราณ 06/03/2018 03:16 107 KB 1597
pdf คำถวายผ้ากฐินพระราชทาน 06/03/2018 03:16 113 KB 769
pdf คำถวายผ้าพระกฐิน 06/03/2018 03:16 98 KB 787
pdf คำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 06/03/2018 03:16 102 KB 1345
pdf คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/03/2018 03:16 75 KB 3041
pdf คำบูชาในวันมาฆบูชา 06/03/2018 03:16 79 KB 660
pdf คำบูชาในวันวิสาขบูชา 06/03/2018 03:16 77 KB 735
pdf คำสังเวยเทวดา 06/03/2018 03:16 82 KB 5735